Fonksiyonu

BAŞKANLIĞIN FONKSİYONLARI 
a) Stratejik Yönetim ve Planlama


1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

b) Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme


1) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 
değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim Bilgi Sistemi


1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî Hizmetler


1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) İç kontrol.

 

GAFFARİ BALTACI
Güncelleme : 22.11.2017 15:33:16