İletişim

  

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TELEFON REHBERİ

Unvanı-Görevi

Adı ve Soyadı

     Dahili

Daire Başkanı

AbdülHaluk ALTUN

3350

Destek Personeli - Sekreter

Zehra PESEN

3351

Şube Müdürü-Muhasebe Yetkilisi

Abubekir SEVEN

3352

Şube Müdürü V.

Ferhan ARSLAN

3363

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Fikret BAŞÇI

3355

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Yiğit AKAR

3354

Bilgisayar İşletmeni

Gaffari BALTACI

3357

Bilgisayar İşletmeni

Serkan TEMİR

3358

Bilgisayar İşletmeni

Haydar Süleyman ERTEK

3356

Bilgisayar İşletmeni

Yaşar YILDIRIM

3353

Memur

Mücahit EZER

3359

Memur

Ahmet Han AKYILDIZ

3354

Memur

Abbas EREKİNCİ

3366

Adres: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü  A Blok 1.Kat  Kezer Yerleşkesi/SİİRT
Tel  : 0(484) 212 11 11
Fax : 0(484) 223 19 98

Site: http://sgdb.siirt.edu.tr/
E-Posta:strateji@siirt.edu.tr

 

 

GAFFARİ BALTACI
Güncelleme : 30.06.2016 08:02:36