Başkanlığımız Tarafından Taşınır Mal Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapılmıştır.

Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz taşınır kayıt  yetkilerine yönelik, taşınır mal yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme toplantısı Genel Sekreter Yrd. Abdülkadir IŞIK'ın   ve   Daire Başkanı Vekili Abubekir  SEVEN'in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasından sonra Başkanlığımız TKYS sorumlusu Mücahit EZER, Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında Üniversitemiz personellerine sunumunu yaptı. Programın sonunda  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi görevini yürüten Şube Müdürü vekili Ferhan ARSLAN ve diğer SGDB çalışanlarının katılımıyla soru cevap şeklinde son oturum yapılarak eğitim faaliyeti sona erdi.

Eğitim sunumlarını haber ekinde ulaşabilirsiniz.

SERKAN TEMİR +90 (484) 223 12 24 / 3358
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
27.10.2016
+ Ek