Üniversitemiz 2014 Yılı Banka Maaş Promosyonu İhalesi

            Bilindiği gibi tüm bankalar davet edilerek yapılan açık artırmalı ihale sonucunda Üniversitemiz ile Ziraat Bankası Siirt Şubesi arasında protokol imzalanmış ve Şubat 2015 döneminden başlayarak mevcut personelimize maaş promosyonu ödenmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemize yeni atanan idari ve akademik personelin Banka Maaş Promosyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığı ile Ziraat Bankası Siirt Şubesi tarafından ödenmektedir. Öte yandan Banka ile Üniversitemiz arasında yapılan üç yıllık protokole göre 15/02/2014 tarihinden sonra işe başlayan personele kalan süre ile orantılı olarak ve aynı dönem için daha önce promosyon almadığını belgelendirmek şartıyla yapılan ödemelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir.

- Göreve başlayan personelin, ekinde göreve başlama yazısının da bulunduğu dilekçesini Üniversite Rektörlüğü veya çalıştığı birimin yazı işlerine teslim ederek promosyon talebinde bulunması gerekir.

- Dilekçede, açıktan yapılan atamalarda daha önce herhangi bir kurumda çalışılmadığı belirtilecek olup, daha önce başka bir işte çalışılmışsa çalışılan kamu veya özel kurumdan banka promosyonu alınıp alınmadığı, alınmışsa hangi dönemi kapsadığı ile ilgili detaylı bilgi içeren bir yazı eklenecektir.

- Naklen yapılan atamalarda daha önce çalışılan kurumda banka maaş promosyonu alınıp alınmadığı dilekçede belirtilecek olup, sunulacak maaş nakil belgesinde buna dair bilgi yer almıyorsa geldiği kurumdan alınacak ve promosyon ödenip ödenmediği, ödenmişse hangi dönemi kapsadığını ifade eden resmi yazı eklenecektir.

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaşan talepler ekleri ile birlikte yukarıdaki hususlara göre incelenmekte olup, noksanı olan belgeler için işlem yapılmamaktadır. Oluşturulan banka ödeme listesinde personelin göreve başlama tarihi ve daha önce promosyon alıp almadığına dikkat edilmektedir. Banka Maaş Protokolünün bitiş tarihine kadar ay hesabıyla yapılan tahakkuk tutarı Genel Sekreterlik ile Ziraat Bankası tarafından yapılan onayın ardından ilgilinin hesabına aktarılmaktadır.

- Geldiği kurumdan daha önce promosyon alanların durumu not edilerek protokole göre kalan süre ile orantılı olarak varsa hangi ayda ödeme yapılacağı belirlenmektedir.                                                                                                                                       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

İhale Komisyon Kararı

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
15.5.2015