Üniversitemiz Personeline Yönelik 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlenmiştir.

Üniversitemiz şehir yerleşkesi konferans salonunda 09-12 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri, Şube Müdürleri ve diğer idari personel katılmıştır.

Devlet memurları kanunu, akademik personel kanunu, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal yönetmeliği, harcırah kanunu, döner sermaye ek ödemeleri ile iç kontrol sistemi konularını kapsayan hizmet içi eğitim programı Personel Daire Başkanlığı tarafından planlanmış olup, üç gün boyunca devam etmiştir.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Murat ERMAN'ın da katıldığı ve YÖK iç denetçisi Suat AKSU tarafından sunum ve karşılıklı soru cevap şeklinde verilen eğitimin 12 ekim pazar günü öğleden sonraki bölümü için Üniversitemizde idari görevi olan Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürleri ile bunların yardımcıları olan tüm akademik personel davet edilerek idari ve mali sorumlulukları ile Üniversitemiz iç kontrol sistemindeki rolleri anlatılmıştır.

 

Eğitime İlişkin Rektörlük Yazısı.

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
11.11.2015