Üniversitemizde 2015 Yılı Kbs Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlenmiştir.

Düzenlenen KBS Hizmet İçi Eğitim Programı 16 Haziran 2015 Tarihinde Gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz şehir yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanımız A. Haluk ALTUN'un açılış konuşması ile başlayan eğitime, Üniversitemizde ödenek tahsis edilen 30 harcama birimi maaş mutemetleri ile bazı Daire Başkanları, Fakülte/Yüksekokul Sekreteri ile Şube Müdürleri katılmıştır.

Eğitimin sabah oturumunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanı A. Haluk ALTUN tarafından, kamu personeli özlük hakları ile Yükseköğretim Kurumlarında çalışan idari ve akademik personelin maaş ödemesinde dikkate alınan unsurlar konusunda sunumda bulunmuştur. Başkanlığımız maaş servisinde Şef olarak görev yapan Hidayet KOYUNCU, KBS-"Yeni Maaş Bilgi Girişi Ekranı ile Maaş İşlem Türleri" konusunu sistem üzerinde uygulamalı olarak anlatmıştır.

 Eğitimin öğleden sonraki bölümünde KBS'de harcama birimleri tarafından yapılacak işlemler, Başkanlığımız maaş servisinden Bilgisayar İşletmeni Haydar Süleyman ERTEK, maaş hesaplama ve ödeme aşamaları ise Memur Gaffari BALTACI tarafından KBS üzerinde uygulamalı olarak katılımcılara gösterilmiştir. Eğitimin son bölümünde Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Abdulkadir IŞIK, kamuda amir-memur ilişkisi, protokol kuralları ve iletişim üzerine düşüncelerini aktararak, değişen yazışma usul ve esasları hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

 

Eğitim Programı

Eğitim Yazısı

 

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
23.6.2015