Bütçe Ve Performans Şube Müdürlüğü İş Akışları

* Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Bütçe Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için  Tıklayınız
* Bütçe İşlemleri İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* İller Yatırım Projeleri İzleme Raporları İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması İş Akış   Şablonuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
* Ödenek Dağılımı İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Yatırım Detay Programının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Şablonuna         ulaşmak için Tıklayınız
* Yatırım Programı Revizesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Performans Programının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Bütçe Aktarmaları İş akış süreci Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Performans Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
* Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış ve Yardımlar İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız
Güncelleme : 13.02.2021 23:30:44