İç Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akışları

* Taşınmaz Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
* Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
* Ön Mali Kontrol İş Akış Şablonuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
* Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Akış Şablonuna Ulaşmak İçin   Tıklayınız
* Taşınmaz Gelirleri Takibi ve Tahsili İş Akış Şablonuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Güncelleme : 13.02.2021 23:31:04