2015 Yılı Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması.

"2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi”ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda tüm harcama birimlerinin hazırlayacakları Faaliyet Raporunu ocak ayı sonuna kadar yazı ve e-posta yoluyla Başkanlığımıza ulaştırması gerekmektedir. 

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
18.1.2016