2020-2022 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları.

2020-2022 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, harcama birimleri tarafından doldurulması gerekli formlar ekte yer almaktadır.
+ Ek
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
25.6.2019