Siirt Üniversitesi 2018 Yılı Yönetim Gözden Geçirme Raporu

YİĞİT AKAR (0484) 212-1111 / 3360
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
7.1.2019