Üniversitemizde 29.05.2018 tarihinde İç Kontrol bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizde İç Kontrol süreci kapsamında 29.05.2018 tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31.5.2018