Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı

YİĞİT AKAR (0484) 212-1111 / 3360
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
16.11.2019